Yurtiçi Hurda Alım

Erdemir Hurda Satın Alma Şartları

Erdemir Yurtiçi Hurda Teknik Şartnamesine ulaşmak için tıklayın.

Erdemir Grubu Yurtiçi Hurda Alım Müdürlüğü

Bülent Bayraktar
bbayraktar@erdemir.com.tr
0216 578 8099

Mustafa Bayram
mbayram@erdemir.com.tr
0216 578 8123

Erdemir Hammadde Planlama ve Tedarik Müdürlüğü

0 372 329 47 60

Fiyatlar

Kaliteler Eski Fiyat (TL/t) Yeni Fiyat (TL/t)
DKP 1610 1680
Ekstra 1605 1675
Bonus 1535 1605
1.Grup 1300 1350
2.Grup 900 900
3.Grup 600 600
15.01.2019 tarihinden itibaren geçerli fiyatlardır.

Erdemir Hurda Tesisleri Kamyonüstü Teslim.

Teknik Tablo

Cu % 0,15 max.
Cr % 0,25 max.
Ni % 0,15 max.
Mo % 0,10 max.
Sn % 0,020 max.
As % 0,020 max.

İdari Hususlar

 • Hurda Tedarikçileri

  • 1-Faaliyet alanı Hurda Ticareti ve/veya Geri Dönüşüm olan
  • 2-Demir Çelik Sektöründe üretici olan, proseslerinden çıkan hurdanın satışını yapmak isteyen firmalardan seçilecektir.
  1-Faaliyet alanı Hurda Ticareti ve/veya Geri Dönüşüm olan firmaların sunması gereken belgeler:
  • Firma Tanıtımı,
  • İletişim Bilgileri
  • Ticaret Sicil Kaydı,
  • Faaliyet Belgesi,
  • Vergi Levhası,
  • Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayırma Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi
  • Yapılan Hurda Ticaretine İlişkin Referanslar
  • IBAN numarası
  • Yetkili kişi bilgileri, yetkili kişi cep telefonu no’su, firma ya da yetkili kişi e-maili, firma telefon no’su, firma faks no’su
  • Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayırma Belgesi Hurda toplama ve ayıklama belgesi olarak bilinmektedir. Bu belge valiliklere bağlı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından verilmektedir.
  • Çevre İzin ve Lisans Belgesi Geri Dönüşüm Sertifikası olarak bilinmektedir. Bu belge için yapılan başvurunun ibrazı da yeterlidir. Bu belge Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir.
  2-Demir Çelik Sektöründe üretici olan, proseslerinden çıkan hurdanın satışını yapmak isteyen firmaların sunması gereken belgeler:
  • Firma Tanıtımı,
  • İletişim Bilgileri (1),
  • Ticaret Sicil Kaydı,
  • Faaliyet Belgesi,
  • Vergi Levhası,
  • IBAN numarası
  • (1) Yetkili kişi bilgileri, yetkili kişi cep telefonu no’su, firma ya da yetkili kişi e-maili, firma telefon no’su, firma faks no’su
  Hurda Ticareti/Geri Dönüşüm Firmalarının ek olarak,
  • Limited ve ya anonim şirket olmak,
  • Ana faaliyet alanlarının hurda ticareti olması,
  • Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayırma Belgesi’ni en az 1 yıl önce almış olması, şartlarını da sağlamış olması gerekmektedir.
  • Firmaların hurda satışı yapabilmeleri için Erdemir onaylı hurda tedarikçisi listesine girmeleri gerekmektedir. İbraz edilen evrakın uygun bulunması halinde firmaya ziyaret düzenlenir. Gerekli görülürse; kimyasal analiz bilgisi istenir, deneme alımı yapılır. Yapılan değerlendirmelerin neticesi firmaya bildirilir.
  • Gelen hurdanın kontrol ve kabulü Erdemir Grup Satınalma Hurda Alım Müdürlüğü’nce belirlenen gözetim firması tarafından yapılacaktır.

  “Hurda sevkiyatlarında araç şoförlerinin Erdemir işletme sahasına girdiklerinde yanlarında bulundurmaları gereken Kişisel Koruyucu Güvenlik Malzemelerinin (Baret, koruyucu ayakkabı, reflektifli yelek) eksiksiz ve olması ve kati suretle kullanması esastır.

  Erdemir yetkilileri tarafından yapılacak denetimlerde koruyucu güvenlik malzemelerinde veya kullanımında bir eksiklik tespit edilmesi araç şoförünün 3 gün süre ile fabrika sahasına girmesi yasaklanacaktır.

  Benzer şekilde, fabrika sahasında arıza yapan araç için gelecek olan tamirci/ler aynı şekilde Kişisel Koruyucu Malzemeleri eksiksiz olması ve kullanması şarttır. Koruyucu Güvenlik malzemeleri eksiklik tespit edilen tamirci/ler Erdemir’e girişi yapılmayacaktır. Yukarıda belirtilen hususlara azami önem gösterilerek kurallara uyulması, aksi halde cezai yaptırımların uygulanacağını önemle bildiririz.”

  ERDEMİR GRUBU HURDA ALIM MÜDÜRLÜĞÜ

© 2017 Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.