Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Değerli paydaşlarımız, iş ortaklarımız ve çalışma arkadaşlarımız,

Pandemi, küresel ekonomi gündemini belirledi

Dünya ve ülkemiz yakın tarihte benzeri görülmemiş bir yılı geride bıraktı. Tüm dünyaya 2020’nin manşetini, Mart ayından itibaren ülkemizi de etkileyen pandemi ve onun neden olduğu siyasi, ekonomik gelişmeler attı. Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede pandemi ile mücadelede alınan tedbirlerin etkisiyle ekonomiler durma noktasına geldi. Merkez bankaları ve mali otoriteler de bu dönemin olumsuz etkisini hafifletmek adına kapsamlı ve büyük ölçekli mali destek programlarını devreye almak zorunda kaldılar.

Yılın üçüncü çeyreğinde azalan vaka sayısı ve atılan normalleşme adımları, ekonomik faaliyette kısmen hareketlenmeye neden oldu. Dördüncü çeyrekte vaka sayısının tekrar yükselişe geçmesiyle küresel ekonomide artan endişeleri aşı haberleri yatıştırdı. Aşı geliştirme çalışmalarında elde edilen hızlı ilerlemeler ve takiben aşılama çalışmalarının başlaması 2021’e daha umutlu girmemizi sağladı.

2016-2019 yılları arasında ortalama %3,4 büyüyen küresel ekonomi Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre 2020 yılında %3,5 küçüldü. IMF, Ocak 2021 Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda, bir önceki raporda %4,4 olan daralma öngörüsünü, küresel ekonominin yılın ikinci yarısında beklenenden güçlü ivme kazanmasının etkisiyle revize ederken; 2021 için %5,2 olan büyüme tahmini de %5,5 olarak güncelledi. Tahminler 2021 yılında da pandeminin dünya ekonomileri üzerindeki etkilerinin devam edeceğini gösterse de salgınla mücadelede elde edilen deneyim ve devam eden aşılama çalışmaları 2021’in özellikle ikinci yarısına pozitif bakmamızı sağlıyor.

Türkiye ekonomisinin büyük potansiyeli

Pandemi yılı 2020’de dev ekonomiler küçülürken Türkiye, pozitif büyüme oranı kaydeden sayılı ülkeler arasında yer aldı. Böylece Türkiye ekonomisi hem dayanıklılığını hem de potansiyelini bir kez daha kanıtlamış oldu.

2020 yılı Kasım ayında uygulamaya alınan fiyat istikrarı politikası, ülkemizde mali disiplinin sürdürülmesi ve Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesinin sağlanması açısından son derece doğru ve önemli bir politika değişikliği oldu. 2021’de baz etkisi ve iç talebin desteğinde, ekonomik aktivitenin geçtiğimiz yıla oranla çok daha güçlü bir şekilde toparlanması bekleniyor.

OYAK’ın Maden Metalürji Şirketleri, ekonominin temel taşlarından biridir

2020 yılında Türkiye çelik sektöründe de tüketim %13, üretim de %6 arttı. Böylece Türkiye çelik sektörü pandemi şartlarında dünya çelik sektöründen pozitif ayrışmayı başardı. Sürdürülebilir büyüme ve verimliliği odağına koyan OYAK’ın Maden Metalürji Şirketleri de Türkiye ekonomisinin temel taşlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Maden Metalürji Şirketlerimiz, yarım asrı aşan tecrübeleri ve güvenli çalışma ortamı oluşturduğumuz çalışanlarımızın katkısıyla sağlıklı büyümesini daha da güçlendirerek sürdürdü.

2020 yılında başta pandemi olmak üzere, tedarik zincirinde bozulma, küresel ticarette azalma, ticaret sınırlamalarından kaynaklanan fiyatların düşmesi, korumacılık gibi birçok olumsuz pazar koşullarını çevik ve verimli bir yaklaşımla yönettik. Bu süreçte 7,5 milyon ton yassı nihai mamul ve 1 milyon ton uzun nihai mamul satışı gerçekleştirdik. 2020 yılında Maden Metalürji şirketlerimizin piyasa değerimiz 2019‘a göre %34 oranında yani 1,8 milyar USD artarak 7,1 milyar USD olarak gerçekleşti.

Yatırımlarımıza devam ettik, milli değerlerimize sahip çıktık

Global oyuncu olma vizyonumuz ve dünya çelik üretim sıralamasında 7’nci sırada bulunan ülkemizin daha üst seviyelerde olmasına katkı sağlamak amacıyla 2020’de de yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettik. Yaptığımız yatırımlarla maden metalürji şirketlerimizde, üretimde yerel kaynak kullanımını, çelik üretim kapasitesini ve verimliliğini artırmayı, güncel teknoloji kullanımını geliştirmeyi ve geriye entegrasyonu tamamlayarak rekabetçilikte güçlenmeyi hedefledik.

55’inci yıl dönümünü geride bırakan Erdemir ve 50’nci yılını kutlayan İsdemir’de yüksek katma değerli, yenilikçi ürünlerin imalatına ve verimliliğe odaklandık ve bu konudaki yatırımlarımıza devam ettik. Aynı şekilde yarım asrı bulan tecrübesiyle Erdemir Maden, verimlilik odağıyla faaliyetlerine devam etti.

Şirketlerimizin yaptığı yatırımlarla milyonlarca dolarlık ithalatın önüne geçerek ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürürken, milli değerlerimize de sahip çıktık. 2020’nin son döneminde görüşmelerine başladığımız ve 4 Ocak 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurduğumuz Kümaş Manyezit’in satın alınması, stratejik yatırımlarımızın başında yer aldı. Dünyada üretilen nitelikli manyezit cevherinin yaklaşık yüzde 20’sine sahip maden ocakları ile Kümaş Manyezit A.Ş. ile dünyanın dev şirketleri de yakından ilgileniyordu. Ülkemiz ve milli kaynaklar adına önem arz eden bu değeri bünyemize katarak, aynı zamanda demir, çelik ve çimento sektörlerindeki faaliyetlerimize entegrasyon sağlamış olduk.

Maden Metalürji Şirketleri olarak, verimlilikte ülke sanayisinde de öncülük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. Kaynak kullanım verimliliği açısından dünya çelik pazarında en iddialı oyuncularından birisiyiz. Devletlerin rekabet ortamına müdahale ettiği bir dönemde bu konumumuzu güçlendirerek rakiplerimizle aramızdaki farkı açacağız. Güçlü bilanço yapımız, güçlü ürün portföyümüz ve yetkin insan kaynağımızdan aldığımız güçle yatırımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca, yeni teknolojilerin uygulanması ve insan kaynağı yetiştirme görevlerimizi de tüm hızıyla sürdüreceğiz.

Riskleri doğru algılamak ve yönetmek

Sanayideki öncü ve bölgesel lider kimliğimizi ortaya koyduğumuz alanların başında, ülke ekonomimize sağladığımız istihdam, katma değer, üretim kapasitemiz, ticaret döngüsündeki payımız, ihracat kanalıyla gerçekleştirdiğimiz katkı, inovasyon odağımız ve çevreci üretim yaklaşımımız geliyor.

Küresel ısınma, insanlığın ve yerküremizin geleceğini tehdit eden en önemli sorunlarından biri olarak kabul edilmekte. Bilim çevreleri, halen yaklaşık 15°C olan dünya ortalama sıcaklığının 21. yüzyılda 1,5°C ile 5,0°C arasında artacağını modelliyor. Ortaya çıkan tüm bu somut sonuçlar sürdürülebilirlik kavramının önemini güçlü bir şekilde hatırlattı. İş dünyasının ve hükümetlerin geç kalmadan kararlı, hızlı ve kolektif aksiyonlar almasının gereği çok net olarak görüldü.

Maden Metalürji Şirketlerimiz gerek üretim, gerekse ticaret döngülerinin çevre dostu kimliklerini iyileştirmek için çok sayıda çalışma yürütüyor ve yatırımlar gerçekleştiriyor. En büyük avantajımız ürettiğimiz çeliğin geri dönüştürülebilir bir ürün olması. Ancak, biliyoruz ki kullandığımız enerjiden, tükettiğimiz suya kadar bir dizi konuda verimliliğimizi sürekli geliştirmemiz ve daha iyiye ulaşmamız gerekli. Bunu başardığımız ölçüde insanlığın iklim krizi ile mücadelesine katkımız pekişecek ve aynı zamanda ekonomik aktör kimliğimizi sürdürülebilir yarınlara taşıyacağız.

Çok daha fazlasını başarmak için çalışıyoruz

Daha fazla üretmek, paylaşmak ve katkı sağlamak için çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Rekabette ayrışmak, standartları aşmak ve müşteri-piyasa beklentilerine sürekli cevap verebilmek güç odaklarımızı oluşturuyor.

Maden Metalürji Şirketleri olarak, insan kaynağını ve Ar-Ge yetkinliğini geliştirmek için çok çalışıyor ve yatırımlarını kesintisiz sürdürüyoruz. Sanayimizin kaliteli çelik ihtiyacını karşılamak için Ar-Ge yatırımlarımıza 2020’de devam ettik. Yenilikçi ürün ve iyileştirme çalışmalarımız, sektörümüze katkı sağladığı gibi demir-çeliğin girdi olarak kullanıldığı sektörleri dönüştürmemize de imkan sunuyor.

İnsan kaynağımız en değerli varlığımızı oluşturuyor. Yaklaşık 11 bin 538 kişi ile Türkiye’de en büyük doğrudan istihdam sağlayan sayılı ekonomik aktörlerden biriyiz. Faaliyet bölgelerimizdeki dolaylı istihdamı da kattığımızda 2020 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 285 bin kişiye iş imkânı üretmek ve sosyal katkıda bulunmaktan ötürü mutluluk duyuyoruz. Çalışanlarımızın sağlığı ve iş güvenliği kadar mutluluğu da bizim temel bir önceliğimizdir.

Stratejimiz bizi geleceğe taşıyor

Büyümeye ve finansal performansımızı geliştirmeye devam ederken, tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya odaklanıyoruz. Değer yaratma anlayışımız üç temel üzerinde yükseliyor: Sürdürülebilir büyüme, sorumlu üretim ve insanı merkeze alan yaklaşım. Bu üç odaktan ödün vermeden ilerlemeye ve kısa vadede olduğu kadar, orta ve uzun vadede de bölgesel lider vasfımızla ilerleyişimize devam edeceğiz.

Hissedarımız ve yatırımcılarımızın güçlü ve sürdürülebilir desteği, potansiyelimizi artan oranda performansa dönüştürme yolculuğumuzda bizim en değerli kılavuzumuz olmayı sürdürecek.

Gücünü kıymetli üyelerinden alan Ordu Yardımlaşma Kurumumuza, insan kaynağımıza, yerli ve yabancı müşterilerimize ve tüm paydaşlarımıza şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına teşekkür eder, 2021 yılında insanlığa sağlık, refah ve huzur dilerim.


Süleyman Savaş ERDEM

Yönetim Kurulu Başkanı

© 2021 Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.