Nitelikli İş Gücü

OYAK Maden Metalürji çalışanları;

  • Grubumuzun kurum kültürünü, misyon, vizyon ve değerlerini benimsemiş,
  • Öncü, proaktif, bilgi üreten, sorunlara çözüm bulan, araştırmacı,
  • Grup hedeflerine, yaptığı işe ve geleceğe odaklanan,
  • Aktif katılımcı, açık iletişime ve ekip çalışmasına inanan, sinerji ve değer yaratan,
  • Pazar ve müşteri odaklı,
  • Yetkin, dinamik, profesyonel, nitelikli,
  • Fark yaratan ve yenilikçi,
  • Tüm bunların ötesinde mutlu ve memnun çalışanlardır.

Çalışanlarımızın hedeflerini şirket hedefleri doğrultusunda belirlemek, işe yaptıkları katkıları değerlendirmek, gelişim ihtiyaçlarını planlamak, çalışanları takdir ederek iş verimliliğini artırmak amacıyla Performans Yönetim Sistemi uyguluyoruz. Elde ettiğimiz sonuçları; eğitim ve kariyer gelişim planlamalarında kullanıyoruz.

© 2022 Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.