Biyoçeşitlilik

Erdemir Grubu olarak, faaliyetlerimizi sürdürürken çevre etkilerinin en aza indirilmesi doğrultusunda ormanların, sera gazlarının emilmesini sağlayan karbon yutak alanlarının olduğu bilinci ile çeşitli ağaçlandırma projeleri yürütüyoruz. Geçtiğimiz iki yılda Erdemir’de 3.706 ağaç dikimi gerçekleştirdik.

Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğine tabi modernizasyon ve yeni yatırım projelerimizde de biyoçeşitliliğe ilişkin tüm unsurları değerlendiriyor ve yatırımlarımızla birlikte gerekli önlemleri alıyoruz.

Ermaden’de üretim faaliyetlerimiz sonucunda maden sahalarından elde edilen hammadde kaynaklarının temini için sahanın topoğrafyasının değişmesi kaçınılmazdır. Topoğrafyası değişen bu alanların rehabilitasyonu amacıyla faaliyetin başlangıcından önce muhtemel çevresel riskler ve etkileri göz önünde bulundurarak çevreye zarar vermeden üretim planlanır. Dolayısı ile biyoçeşitliliğin bozulmaması ve korunması amacı ile stratejiler belirlenmiş olup, belirlenen stratejiler doğrultusunda faaliyetler planlı ve termin programlarına uygun bir şekilde sürdürülür.

Rehabilitasyon faaliyetlerine yasal mevzuat çerçevesinde ocak üretim planları ile eş zamanlı başlanır, üretim öncesi ve işletme sırasında da sürdürülür. Faaliyetlerin bitmesi ile de doğal alanlar belirlenen hedefler doğrultusunda terk edilir.

İyileştirme ve koruma hedeflerinin gerçekleşmesi amacı ile sahaların ağaçlandırılma çalışmaları yapılmadan önce ağaçlandırma yapılacak sahaların tekrar başka bir amaçla kullanılabilme ihtimalini, arazi yapısını ve toprağın özelliklerini belirlemek için çalışmalar yapılır. Ağaçlandırma konusunda uzman firmalar ve üniversitelerin orman fakülteleri ile iletişime geçilerek, toprağın özellikleri (toprak analizleri yapılarak) ve mevsim koşullarını doğrultusunda hangi türde ağaçlar dikilmesi gerektiği bilimsel çalışmalar ile belirlenir. Ayrıca dikimi yapılacak ağaçların boyut ve ne sıklıkta dikilmeleri gerektiğinin yanında dikim işinin nasıl yapılması konusunda çalışmalar tamamladıktan sonra ağaçların dikimi gerçekleştirilir.

Yıllar Dikilen Ağaç Sayısı (adet) Giderilen CO2 Emisyonu (ton) Kapladığı Alan (hektar veya km²)
2011 11.250 3.983 105.000
2012 21.900 8.511 166.000
2013 6.500 2.526 52.500

Ağaç sayısına göre CO2 Emisyonu hesaplanırken TEMA Vakfı Karbonmetre değerleri baz alınarak hesaplamalar yapılmıştır. Dikilen her 1 ağaç için 0,38866 ton CO2 emisyonunun bertaraf edildiği kabul edilmiştir.

Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği kapsamında Türkiye’nin değişik illerinde toplam 16 adet Doğaya Yeniden Kazandırma Projesi hazırlatılıp onaylatılmıştır.

Taşeron firmalarımıza her sözleşme yapılması sırasında her yıl için 100’er ağaç dikilmesi şartı getirilmiştir.

© 2017 Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.