Biyoçeşitlilik

OYAK Maden Metalürji olarak, faaliyetlerimizi sürdürürken çevre etkilerinin en aza indirilmesi doğrultusunda ormanların, sera gazlarının emilmesini sağlayan karbon yutak alanlarının olduğu bilinci ile çeşitli ağaçlandırma projeleri yürütüyoruz.

Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği'ne tabi modernizasyon ve yeni yatırım projelerimizde de biyoçeşitliliğe ilişkin tüm unsurları değerlendiriyor ve yatırımlarımızla birlikte gerekli önlemleri alıyoruz.

Biyoçeşitliliğin bozulmaması ve korunması amacı ile stratejiler belirlenmiş olup, belirlenen stratejiler doğrultusunda faaliyetler planlı ve termin programlarına uygun bir şekilde sürdürülüyor.

İyileştirme ve koruma hedeflerinin gerçekleşmesi amacı ile sahaların ağaçlandırılma çalışmaları yapılmadan önce ağaçlandırma yapılacak sahaların tekrar başka bir amaçla kullanılabilme ihtimalini, arazi yapısını ve toprağın özelliklerini belirlemek için çalışmalar yapılıyor. Ağaçlandırma konusunda uzman firmalar ve üniversitelerin orman fakülteleri ile iletişime geçilerek, toprağın özellikleri (toprak analizleri yapılarak) ve mevsim koşullarını doğrultusunda hangi türde ağaçlar dikilmesi gerektiği bilimsel çalışmalar ile belirleniyor. Ayrıca dikimi yapılacak ağaçların boyut ve ne sıklıkta dikilmeleri gerektiğinin yanında dikim işinin nasıl yapılacağı konusunda çalışmalar tamamladıktan sonra ağaçların dikimi gerçekleştiriliyor.

© 2022 Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.