Türkiye ekonomisine katkımızı büyütürken aynı zamanda hissedar değerini artırmayı, piyasa varlığımızı güçlendirmeyi ve paydaşlarımıza değer katmayı hedefliyoruz. Sahip olduğumuz finansal sermayeyi; katma değerli ürün ve hizmetler üretmek, insan kaynağımızı geliştirmek, topluma ve çevreye fayda sağlamak amacıyla kullanıyoruz.

Müşterinin Çözüm Ortağı

Ürün ve hizmet kalitesi ile müşteri memnuniyetinin doğru orantılı bir gelişim gösterdiğinin bilincindeyiz. Değer zincirimiz içerisinde, tedarikten son kullanıcıya uzanan süreçte ürün ve hizmet kalitemizi geliştirdiğimiz ve iyileştirdiğimiz ölçüde yüksek müşteri memnuniyeti ve bağlılığı elde edeceğimizi biliyoruz.

Entelektüel Sermaye

Ar-Ge ve inovasyonun; sürdürülebilir çevre, maliyet yönetimi, yeni ürün geliştirme, proses iyileştirme ve verimlilik gibi pek çok konuda toplam performansımıza hız kazandıracağına inanıyoruz. Ürünlerimizin ve üretim kalitemizin son teknolojilere ve trendlere uyum sağlamasına yönelik yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Ar-Ge ve inovasyon alanına yaptığımız yatırımlar, entelektüel ve üretilmiş sermayelerimizin önemli bir girdisini oluşturuyor.

Tedarik Zinciri

Tedarik risklerini minimize etmek için tedarikçilerimiz ile işbirliği geliştirir, alternatif tedarik kaynaklarını araştırır ve tedarik zincirimizin yönetiminde proaktif davranırız.

Dijitalleşme

Dijital dönüşüm faaliyetlerimizi, sahip olduğumuz değer zincirimizde yer alan tüm paydaşlarımıza azami değer yaratma amacı ile sürdürürüz. Dijitalleşme çalışmalarımızda entegre tedarik zinciri, üretim ve kalite, bakım ve güvenilirlik, enerji ve kaynak yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği ile insan ve kültür boyutlarına odaklanırız.