Toplum

İyi bir kurumsal vatandaş olmayı amaçlayan OYAK Maden Metalürji, faaliyetlerini yasal ve etik gerekliliklerle uyumlu bir şekilde yürütürken, toplumsal gelişimi de destekliyor. Şeffaflık, sorumlu yönetim anlayışı, etik ve yasal düzenlemelerle barışık olmayı taahhüt eden kurumsal kültürü doğrultusunda, paydaşlarına karşı olan sorumluluklarını zamanında yerine getiriyor.

Türk sanayisine sunduğu değer, sağladığı doğrudan ve dolaylı istihdam, ödediği vergilerle ülke ekonomisine katkı sağlayana OYAK Maden Metalürji, faaliyet gösterdiği bölgeler başta olmak üzere, toplumsal gelişime destek olmak ve toplumun beklentilerini karşılamak için, farklı alanlarda projeler yürütüyor. Grubun toplumsal gelişime katkı faaliyetleri kurumsal itibar araştırmasından elde edilen veriler ve toplumun ihtiyaçlarına göre planlanıyor.

OYAK Maden Metalürji, toplumsal gelişime yönelik katkılarını daha geniş kitlelere ulaşmak ve projelerinin etkilerini artırmak hedefiyle planlıyor ve uyguluyor. Grup kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri geliştiriyor.

OYAK Maden Metalürji bugüne kadar 9 okul yaptırarak Milli Eğitim'e kazandırdı. Bölgelerindeki eğitim kurumlarının fiziksel koşulları ve teknik donanımlarının iyileştirilmesini ve üniversitelerin bilimsel çalışmalarını destekleyen Grup Şirketleri, her yıl lise ve üniversite öğrencilerine staj olanağı sunuyor, farklı alanlarda bilinç kazandırmak amacıyla lise ve üniversite öğrencilerine yönelik eğitimler ve yarışmalar düzenliyor.

OYAK Maden Metalürji'nin sosyal gelişime destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği projeler Grubun Faaliyet Raporlarında ve Sürdürülebilirlik raporlarında anlatılıyor.

© 2022 Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.