Yatırımcı İlişkileri

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Değerli paydaşlarımız,

Türkiye’nin ilk ve en büyük entegre yassı çelik üreticisi ve dünyanın da sayılı çelik üreticilerinden birisi olarak, lider ve örnek şirket konumumuzu sürdürülebilir kılmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda 2016 yılını da küresel çelik sektöründe yaşanan değişim ve dalgalanmaları doğru yöneterek, süregelen başarılı performansımızı daha da ileriye taşıdığımız bir yıl olarak tamamladık.

2016 yılı küresel çelik sektöründe yüksek oynaklığın ve düşük öngörülebilirliğin yaşandığı bir dönem oldu. Çelik sektörü açısından bu gelişmeleri, 2008 ekonomik krizinden sonra şekillenen küresel görünüm ve eğilimlerin değişime uğrayacağı bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriyoruz.

Dünya ham çelik üretimi 2016 yılı sonunda, 2015 yılına göre %0,8 artarak 1,63 milyar ton oldu. Küresel ölçekte kapasite kullanım oranı bir miktar artış gösterse de, sürdürülebilir seviye olarak kabul edilen %75’in altında kalarak %69 olarak gerçekleşti. 2017 yılında, küresel ekonomik büyümede beklenen ılımlı iyileşme ve özellikle Çin’de çelik sektörü arz fazlalığının azaltılmasına yönelik uygulamalar ile bu oranın iyileşme hızının artacağını öngörmekteyiz.

İş yapma şekillerinin farklılaştığı, yeni fırsatlar kadar risklerin de eş zamanlı karşımıza çıkabildiği bir süreçten geçmekteyiz. Bu süreçte, dünya ekonomisi denge arayışını sürdürürken, ülkemiz ise güçlü temelleri üzerinde ilerleyişine kararlılıkla devam ediyor.

Türkiye’nin 2016 yılında ham çelik üretimini %5,3 oranında artırdığını ve 33 milyon tona taşıdığını görüyoruz. Ham çelik üretimindeki bu artış, ülkemizi dünya sıralamasında yeniden 8.liğe yükseltti. Çelik ihracatı açısından 2016 yılı, Türkiye için yeni bir kilometre taşı oldu. Yassı çelik ihracatı 3,1 milyon ton olurken, %21 gibi güçlü bir artış kaydedildi. Küresel talep düşüşüne rağmen, Türkiye uzun ürün ihracatında da başarısını tekrarladı ve 10 milyon ton mamul ihraç etti.

2016 yılında hedeflerimiz doğrultusunda başarılı bir operasyonel ve mali performans kaydettik.

Erdemir Grubu olarak Türk çeliğini küresel bir markaya dönüştürmenin gururu ile 2016 yılında sıvı çelik üretimimizi %3 artışla 9,4 milyon tona yükselttik. Böylelikle çelik üretiminde kapasitelerimizi etkin şekilde kullanarak verimliliğimizi artırdık ve dünya çelik sektörü ortalamalarının çok üzerinde bir kapasite kullanımına eriştik. 2016 yılında satış gelirimiz 3,9 milyar ABD doları olurken, 1,1 milyon ton nihai mamul ihracatı gerçekleştirerek, ihracatımızın toplam satışlar içindeki payını %12,4’e çıkardık.

2016 yılında operasyonel alanda yakaladığımız bu başarıları finansal performansımızla da taçlandırdık. Erdemir Grubu’nun aktif büyüklüğü 6,7 milyar ABD dolarına ulaşırken, küresel rekabette öne çıkmayı başaran grubumuzun 2016 yılı net dönem karı 502 milyon ABD doları, net kar marjı ise %13 oldu. FAVÖK değerimiz %16 artışla 895 milyon ABD dolarına yükselirken, 2016 yılı FAVÖK marjımız %23,2 olarak gerçekleşti.

Hissedarlarımıza değer üretme konusundaki başarımızı sürdürdük.

Erdemir, 2016’da Borsa İstanbul’un en yüksek değer artışını kaydeden şirketi oldu. Erdemir, en değerli şirketler listesinde 15. sıradan başladığı 2016 yılını, 9. sırada tamamladı ve 17.990 milyon TL’lik piyasa değerine ulaştı.

2016’nın bir diğer önemli gelişmesi, İsdemir’in ISDMR kodu ile Borsa İstanbul’un Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem görmeye başlaması oldu.

OYAK Maden ve Metalürji Grubu yapılanması ile büyüme adımlarımızı sıklaştıracağız.

Erdemir Grubu, kuruluşundan günümüze kadar geçen yarım asırda, Türkiye sanayiinin temel taşı oldu, büyük başarılara imza attı. Erdemir, ana hissedarımız OYAK’a devrinin gerçekleştiği 2006 yılından bu yana, atılımlarına daha da hız verdi, küresel ölçekte ilerlemesini sürdürdü.

Şimdi yeni bir büyüme dönemine girmenin heyecanını yaşıyoruz. Faaliyetlerimizi demir çelik özelinden daha geniş ve bütüncül bir kapsama taşıyor, OYAK Maden ve Metalürji Grubu çatısı altında yapılandırıyoruz.

Bu kapsamda, yeni pazarlara, özelleştirilmiş ürün ve çözümler ile giriş yaparak, daha yalın ve çevik süreçlerle ve en yeni teknolojilerle siz değerli paydaşlarımıza sunduğumuz değeri daha da artırmayı hedefliyoruz.

Topluma katkımızı daha da yaygınlaştırmak için çalışıyoruz.

Erdemir Grubu, mevcut ve yeni yatırımları ile yarattığı istihdam ve yürüttüğü sosyal projelerle Türkiye’nin en önemli değerlerinden biri olmaya devam ediyor.

Hedefimiz, yarattığımız ekonomik değerin yanı sıra çevreye ve insana kattığımız değeri sürekli artırmaktır. Bu çerçevede üç farklı alanda uzun soluklu projeleri hayata geçirmiş bulunuyoruz.

Başarılarımızın en büyük mimarı olan çalışanlarımıza yönelik olarak, iş sağlığı ve güvenliği alanında benimsediğimiz “Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi” ile Erdemir Grubu’nu Türkiye’nin iş güvenliği konusunda en başarılı şirketlerinden biri konumuna taşımayı hedefliyoruz.

Çevre ve biyoçeşitlilikle ilgili olarak, ürettiğimiz ve kazandığımız topraklara katkıda bulunmak amacıyla bize ev sahipliği yapan Ereğli’de “Osmanlı Çileği Üretimi ve Ticaretinin Yeniden Canlandırılması” projesini hayata geçirdik.

Türkiye’de heykel bölümü olan üniversitelerdeki lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılabildiği ve çeliğin sanat ile buluştuğu, “Çelik ve Yaşam Yarışması ve Sergisi” projesi ile geleceğin sanatçılarına destek olmayı ve çeliğin hayatımızdaki birbirinden farklı pek çok alandaki yerine vurgu yapmayı hedefledik.

Liderlik ve sorumluluk

Yarım asrı geride bırakmış olan Erdemir Grubu, küresel ligin liderlik basamaklarında tırmanmaya hızla devam edecektir. Bu kapsamda, Erdemir’in Yönetim Kurulu ve OYAK Maden ve Metalurji Grubu Başkanlıkları görevlerini, bayrağı devralarak üstlenmenin onurunu ve mutluluğunu yaşadığımı ifade etmek isterim.

Bizim için liderlik gerçekleştirilen uygulamalarla örnek alınmak, dürüst ve basiretli bir iş ortağı olarak bilinmek, topluma ve insana değer veren bir işveren olmak, özetle iyi bir kurumsal vatandaş olmaktır.

Üretim ölçeğimiz, insan kaynağımız, yarım asırda inşa ettiğimiz ve sürekli geliştirdiğimiz bilgi ve becerimiz ve paydaş ilişkilerimiz bizi küresel liderlik yolculuğunda güçlü kılan en önemli unsurlardır.

Hedefimiz 2017 ve sonrasında daha fazla çalışarak daha fazlasını üretmek ve küresel ölçekte en üst basamaklara çıkarak siz değerli paydaşlarımıza ve ülkemize yarattığımız değeri sürdürülebilir kılmaktır.

Geçmişte ve günümüzde Grubumuza emeği geçen, katkıları bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkür eder, şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına saygılarımı sunarım.

Ömer M. Baktır

Yönetim Kurulu Başkanı

© 2017 Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.